Hold my hand

i love u babe, so i can love u babe

http://koreanboyband.com/tag/girls-generation
~~>Jonghyun, my bad boy♥.
http://www.youtube.com/user/JongKeyTV
~~> JongKey's lover

→ Loves and Hates. Loves Jonghyun and SungMin. Hates school and annoying ppl.

Happy time qá ;; 

(Source: gayyaoibl)

Notes
1939
Posted
3 months ago

1 thời để nhớ !!!! từ hồi Dông chó đến h :))=)) 

130910 Chanyeol & Chen - Baby Baby @ MNET The Music

(Source: fyeah-chanyeol)

Notes
81
Posted
7 months ago
mệt mỏi khi nhìn cno rồi lại đến cháu Tao =)) 
everyone rockin’ da house and then there’s tao.

(Source: henyah, via tomato3)

Notes
2108
Posted
7 months ago

Phàm ca đúng kiểu vô duyên „„ như điên !!!! chắn hết tầm ngắm của ng khác :-<

xin nhắc lại lần thứ 1 tỉ là th Phàm hãy tránh ra khỏi màn hình của tao. hãy để cắp pồ Lòng xào Su hào quẩy hết mình

(Source: jonginnie-ah, via pemin1991)

Notes
12459
Posted
7 months ago